Birimlerimiz
15 Mart 2022

                    Hastanemizde toplam 22 bölüm mevcut olup, poliklinik hasta kayıtları bilgisayar ortamında ilk müracaat memurları ve poliklinik sekreterlerince yapılmaktadır.

Polikliniklerde kayıt alma işlemi sabah 08.00 da başlayıp 16.30'ya kadar devam etmektedir. Kayıt için hastalarımızın  Nüfus Cüzdanları ve T.C. Kimlik numaraları ile başvurmaları gerekmektedir. Hasta ve yakınlarının muayene sırasını beklerken oturabilmeleri için poliklinik bekleme bölümlerinde yeterli sayıda oturma koltukları bulunmaktadır.

Bakanlığımızın Hekim Seçme Uygulamaları doğrultusunda Hekim Seçme Uygulamasına Ağustos 2008 yılında geçilmiş, hastaların poliklinikte görev alan hekimlerimizi seçmeleri konusunda hakları Hizmete Sunulmuştur.

Hastalarımızın dilek ve şikâyetlerini rahatlıkla bildirmeleri için poliklinik giriş  katımızda Hasta Hakları Birimimiz ve dilek şikâyet kutularımız bulunmaktadır. Hastanemizde gaziler, şehit, yakınları, özürlü, hamile ve düşkün hastalara muayenede öncelik hakkı tanınmaktadır. Poliklinik katına hastalarımızı bilgilendirmek amacı ile LCD televizyonlar konularak, internet ortamında Sağlık TV yayınlanmaktadır. Hasta memnuniyetinin sağlanması amacı ile bireylerin poliklinik sürecinde yaşadıkları olumsuzluklar ve eksiklikler düzenli aralıklarla yapılan kontrollerde tespit edilmektedir. Bu süreçte hizmet veren personellere gerekli görüldüğünde geri bildirimlerde bulunulmakta ve teknik şartlar yeniden düzenlenmektedir.

Hastanemize müracaat eden hastalarımız poliklinik girişinde hasta karşılama görevlilerince karşılanmakta olup ,talep etmeleri halinde muayene olacakları polikliniğe kadar karşılama personeli refakatinde gidebilmektedirler.

Poliklinik hizmetlerimiz

1.         Genel cerrahi - 1

2.         Genel cerrahi - 2

3.          Genel Cerrahi -3

4.
         Ortopedi ve travmatoloji - 1

5.         Ortopedi ve travmatoloji - 2

6.        Psikiyatri

7.         Göz hastalıkları

8.            Radyoloji

9.    Anestezi ve ağrı polikliniği

10.    Fizyoterapi

11.    Diyaliz

12.    Evde bakım hizmetleri

13.    Acil

14. Diş

15.    Diş 1

16.
    Diş 2

17.    İç hastalıkları - 1

18. İç hastalıkları - 2

19.    Çocuk hastalıkları - 1

20.    Çocuk hastalıkları - 2

21.Çocuk hastalıkları - 3

22.    Üroloji -1

23. Üroloji - 2

24.    Beyin ve sinir cerrahisi

25.    Diyet polikliniği

26. İç hastalıkları - 3


Hastanemiz çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak hastaların ve çalışanların memnuniyetini esas alan, en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmaktadır.