Kurumsal

DeğerlerimizDEĞERLERİMİZ

 

  • İnsan ve hizmet odaklı bir anlayış
  • Saygı
  • Başarma inancı
  • Sorumluluk ve paylaşım
  • Ben yerine biz diyebilme
  • Bilimsellik


20 Haziran 2022