Servis Hizmetleri
04 Nisan 2022Yatarak teşhis ve tedavi hizmeti alması gereken hastalara sunulan hizmetin niteliği, hastanelerin en önemli göstergelerinden biridir. Artık dünyanın her tarafında kabul edilen bir gerçek vardır: “Hastaneler temelde sağlık hizmeti verilen bir oteldir.”

     Hastanemizde de bu gerçeği, kurumsal niteliğimizin bir göstergesi olarak değerlendirmekte ve tüm personeli ile birlikte benimsemektedir. İşte bu nedenledir ki; hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarla onların refakatçilerini, azamî derecede memnun edilmesi gereken misafirlerimiz olarak görmekteyiz.

       Temiz,      hijyenik,        hastaların mahremiyet     ve     emniyetlerinin sağlandığı bir ortamda sunduğumuz yataklı tedavi hizmetlerinden duyulan memnuniyeti daha da artırabilmek için kliniklerimizde yürütülen inşa ve yenileme faaliyetleri devam etmektedir.

    Bu kapsamda; daima sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni ettiğimiz hastalarımızın, hastanemizin yataklı tedavi ünitelerinden hizmet almaları söz konusu olduğunda, kendilerini ev ortamında hissetmelerini sağlayacak şekilde, hasta odalarımız banyo-wc’li ve 1-2 yataklı odalar halinde düzenlenmiştir.

 

      Hasta Hakları Birimimiz hastalarımızın şikâyet ve temennilerini mutlaka dikkate almakta ve klinik personelinin de bu konuda hassasiyet göstermeleri sağlanmaktadır. Klinik koridorlarına bulunan kamera sistemi sayesinde hastalarımızın güvenliği, personelimizin de hizmet sunum kalitesi kontrol altında tutulmaktadır.