Dökümanlar
21 Kasım 2022

Bilgi Güvenliği Formları için Lütfen Tıklayınız.

Kullanıcı Talep Formları için Lütfen Tıklayınız.

Resmi E-Posta Başvuru Adımları için Lütfen Tıklayınız.

Resmi E-Posta Parola Sıfırlama Adımları için Lütfen Tıklayınız.

Paylaşılan (Ortak) E-Posta Kullanım Kılavuzu için Lütfen Tıklayınız.

ÇKYS ve TSİM Sorunlarının Çözümleri için Lütfen Tıklayınız.

İP Dilekçe Örneği KPS için Lütfen Tıklayınız.

NES (e-imza) İlk Başvuru İşlemleri için Lütfen Tıklayınız.

NES (e-imza) Yenileme İşlemleri için Lütfen Tıklayınız.

DH.BY.FR.04-Personel SSL-VPN Erişim Formu   Lütfen Tıklayınız